นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

เว็บไซต์ของเราสนับสนุนการใช้บริการที่หลากหลายเพื่อการเดิมพันและคาสิโนออนไลน์ และเราอาจจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการและประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะสอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

เมื่อลงทะเบียนหรือใช้บริการกับเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้: เราอาจร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการลงทะเบียนหรือให้บริการที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลการเดิมพัน: เมื่อคุณใช้บริการการเดิมพันกับเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเดิมพันของคุณ เช่น ประวัติการเดิมพัน, จำนวนเงินเดิมพัน เพื่อการบันทึกและการดำเนินการทางการเงิน
 • ข้อมูลการใช้งาน: เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เช่น ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์, คลิก, และการนำทาง เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน
 • ข้อมูลอื่นๆ: เราอาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณให้เองหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เราให้ เพื่อการให้บริการและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเพื่อ

 • ให้บริการและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของเรา
 • ดำเนินการตามคำขอและรายการที่คุณได้ร้องขอ
 • ปรับปรุงและพัฒนาบริการของเรา
 • ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ การโปรโมต และการติดต่ออื่นๆ ให้แก่คุณ
 • ปรับปรุงความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • บริการที่มีผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการและช่วยเสริมความสามารถในการให้บริการ
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราเชื่อว่ามีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ การกระทำตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานราชการ
 • การรักษาความปลอดภัย: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อป้องกันการทุจริต การโกง หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเราจะใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรให้มั่นคงปลอดภัยในการรักษาข้อมูล

สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรวบรวมโดยเรา คุณยังสามารถขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือคัดค้านการใช้งานข้อมูลนั้นๆ ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการปรับปรุงหรือยกเลิกข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเรา สามารถแจ้งให้เราทราบเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อเราพิจารณาว่าเหมาะสมหรือจำเป็น หากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศหรือแจ้งให้ทราบในหน้าเว็บไซต์ของเรา

การยินยอม

โดยการเข้าถึงและใช้บริการของเรา แสดงว่าคุณยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้